ManagedHealthCare (MHC)

ManagedHealthCare (MHC) is ontstaan vanuit de samenwerking van twee adviesorganisaties, CelsusCare en Elmar Management, die zich bezig hielden met sociale verzekeringen, organisatie van zorg en het eigen risicodragerschap WGA.

Lees meer »

WGA voor eigen risico

Sinds een aantal jaren kunnen werkgevers kiezen voor het eigen risicodragerschap (ERD) voor de WGA. De WGA is – kort gezegd – de belangrijkste collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling waar werknemers gebruik van maken bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer »

MHC – de werkwijze

De aanpak is multidisciplinair en strikt geprotocolleerd. De kerndeskundigen binnen de teams van ManagedHealthCare (MHC) bestaan uit een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een casemanager en een verzekeringsdeskundige.

Lees meer »
Copyright ManagedHealthCare (MHC) B.V.